Skip to main content

Pneumatisk Sitshöjdjustering

Proportional Adjustments

Pneumatisk Sitshöjdjustering

Reglerar stolens höjd i förhållande till golvet.

Flyttar sätet upp och ner för att anpassa sig till olika kroppshöjder.

Fördelar:

  • Rätt justerad, ger optimalt, balanserat stöd för nedre delen av ryggen, rumpan och låren.
  • Uppmuntrar tillräcklig blodcirkulation till fötterna.
  • Eliminerar tryckpunkter bakom knäna.

Hur Man Använder:

  • För att sänka sätet, placera hela din vikt på stolen och koppla in manöverspaken eller knappen (spaken är alltid på höger sida mot ryggen.) Stolen sänks gradvis. När önskad höjd har uppnåtts, släpp ställdonet.
  • För att höja sätet, flytta din vikt till dina fötter. Koppla in ställdonet. Stolen höjs automatiskt. Sänk sedan igen till önskat läge.

Rekommenderad Position:

  • Placera stolen så att dina fötter är platt på golvet och underbenen är i 90 graders vinkel (eller bättre) i förhållande till överbenen.