Skip to main content

Lutningsspänning

Hållningskontroller

Lutningsspänning

Detta är en funktion av en individs längd och vikt. Ju längre och/eller tyngre personen är, behovet av en hårdare tiltspänning. Motsatsen för en kortare, lättare person, desto lättare är kontrollen. Om lutningsspänningen är inställd för lätt för en individ, när de sitter i stolen, kan de få en känsla av att gå över baklänges. Omvänt, om spänningen är inställd för hårt, kanske en mindre individ inte kan luta stolen alls. Styr hastigheten och hur lätt det är att luta sig tillbaka.

Fördelar:

  • Eftersom tyngdkraften samverkar med användaren har stolen en behaglig ”gungande” känsla.
  • The greater the amount of body movement, the more the user will benefit from increased circulation and redistribution of pressure points during the workday.

Hur Man Använder:

  • Spänningen justeras med knappen under stolen.
  • Det är ofta direkt framför stolens skaft, vilket innebär att man lutar sig framåt i stolen för att nå vredet.
  • I vissa executive-stolar sitter vredet under sidan av sätet, vilket betyder att du lutar dig åt sidan av stolen för att nå.
  • Vrid vredet åt höger eller medurs för att dra åt.
  • Vrid vredet åt vänster eller moturs för att lossa.

Fördelar:

  • En stolsuppsättning så att den lätt lutar sig så att användaren enkelt kan byta position.