Skip to main content

Center Tilt

Hållningskontroller

Center Tilt

Lutning anses vara den mest grundläggande hållningsjusteringen som finns. Med en tiltkontroll svänger stolen runt en fast punkt – vanligtvis direkt ovanför den pneumatiska cylindern. Lutningen har ett förhållande på 1:1; för varje tum du lutar dig bakåt kommer sätets framkant upp en tum. Roterar sitsen från en punkt i mitten av stolen för att bekvämt luta den tillbaka.

Fördelar:

  • Tillåter en bekväm gungande/lutande rörelse under möten, telefonsamtal och läsaktiviteter.
  • Ju större kroppsrörelser är, desto mer kommer användaren att dra nytta av ökad cirkulation och omfördelning av tryckpunkter under arbetsdagen.

Hur Man Använder:

  • På de flesta modeller med tiltfunktion kommer det även att finnas ett tiltlås/släpp.
  • Denna funktion kommer att använda samma paddel som den pneumatiska styrningen.
  • För att koppla in tiltlåset i upprätt läge, tryck in skoveln ”in” ungefär 1/4″ (mot stolens skaft).
  • För att släppa, dra paddeln ”ut” 1/4″ och luta dig tillbaka.
  • Spaken för att justera lutningen är en rund spak på höger sida av stolen. För att justera, släpp lutningslåset och vrid spaken medurs eller moturs.

Fördelar:

  • Många användare föredrar att aktivera lutningslåset i upprätt eller lutande läge för tangentbord och släpper stolen så att den kan lutas fritt under telefonsamtal och pappersarbete.