Skip to main content

Svingarmer

Armalternativer

Svingarmer

Hver arm roterer 30 grader og justerer 2 1/2″ i høyden.

Beveg armene mot og bort fra kroppen for å tilpasse seg ulike kroppsstørrelser.

Anbefalt Stilling:

  • Plasser innenbords for keyboarding, utenbords for inn- og utstigning.