Skip to main content

Seteglidemekanisme

Proporsjonale Justeringer

Seteglidemekanisme

Seteputen beveger seg frem og tilbake, og låses deretter i posisjon. Flytter seteputen forover eller bakover for å tilpasse seg øvre benlengde.

Fordeler:

  • Både høyere og kortere brukere skal kunne finne en dybde som passer deres øvre benlengde.
  • Riktig justert hjelper Setedybden brukerne med å opprettholde riktig ryggstøtte, samtidig som vekten fordeles jevnt over seteputen.
  • Når vekten er riktig fordelt, vil trykket bli lettet ved ischial tuberosities (punktene på bekkenet som kommer i kontakt med setet) og også ved kneleddene.

Hvordan å Bruke:

  • Med dette systemet beveger selve sitteputen seg.
  • Avhengig av modell vil aktuatoren være en spak på venstre side av stolen, nær fronten, eller en stang rett under fronten av setet (som et bilsete).
  • Koble inn aktuatoren og «skru» setet forover eller bakover etter ønske.

Anbefalt Stilling:

  • Plasser seteputen slik at ryggen er i full kontakt med ryggputen, samtidig som det tillates 2-3 «fingerbredder» mellom forkanten av setet og baksiden av knærne.