Skip to main content

Sentertilt

Holdningskontroller

Sentertilt

Tilt regnes som den mest grunnleggende holdningsjusteringen som er tilgjengelig. Med en tiltkontroll dreier stolen rundt et fast punkt – vanligvis plassert rett over den pneumatiske sylinderen. Tilten har et forhold på 1:1; for hver tomme du lener deg bakover, kommer forkanten av setet opp en tomme. Roterer setet fra et punkt i midten av stolen for å ligge komfortabelt tilbake.

Fordeler:

  • Gir en komfortabel gynge-/lenende bevegelse under møter, telefonsamtaler og leseaktiviteter.
  • Jo større kroppsbevegelser, jo mer vil brukeren ha nytte av økt sirkulasjon og omfordeling av trykkpunkter i løpet av arbeidsdagen.

Hvordan å Bruke:

  • På de fleste modellene med tilt-funksjonen vil det også være en tilt-lås/utløser.
  • Denne funksjonen vil bruke samme padle som den pneumatiske kontrollen.
  • For å koble inn tiltlåsen i oppreist stilling, skyv padlen «inn» omtrent 1/4″ (mot stolstammen).
  • For å løsne, trekk padlen «ut» 1/4″ og len deg tilbake.
  • Spaken for å justere helningen er en rund spak på høyre side av stolen. For å justere, slipp tiltlåsen og vri spaken med eller mot klokken.

Fordeler:

  • Mange brukere foretrekker å aktivere vippelåsen i oppreist eller tilbakelent posisjon for tastatur, og slipp stolen for å lene seg fritt under telefonsamtaler og papirarbeid.